Polititabbe under brannen

Politifolkene hadde med seg masker, men visste ikke om dem. Dermed ble 17 politifolk syke.

Trond Nygard-sture

Dette bekrefter Ivar Sindre Hellene, leder for Politiets Fellesforbund Hordaland.

BT skrev mandag om politimennene som utsatte seg for innånding av røyk under blant annet evakuering av boliger i Sandviken fredag, da Lehmkuhlboden brant. Resultatet var kvalme, oppkast, hodepine, svie i øynene og mangel på oksygen i blodet.

– Rutinesvikt

BT fikk da opplyst at politimennene ble syke fordi de ikke hadde verneutstyr.

– Det viser seg at det var verneutstyr, røykmasker, i de fleste bilene. Men de fleste politifolkene visste ikke at de var der og tok derfor ikke på seg maskene, sier Hellene. Han karakteriserer det som en rutinesvikt.

– Hvorfor visste de ikke om maskene?

– De er sjelden i bruk. Røyken i denne brannen gikk ikke opp slik den pleier, men ned. I tillegg hadde den mye partikler som politimennene pustet inn, sier Hellene.

Masketabben får nå konsekvenser. På et ekstraordinært møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tirsdag ble det ifølge Hellene besluttet at alle som kan komme i slike situasjoner skal få opplæring i bruk av dem. Hellene anslår det til nærmere 300 politifolk i Hordaland politidistrikt.

– Undersøke arbeidsmiljøet

AMU-møtet tok også opp omfanget av overtid og sykefraværet. Møtet, der også politimester Ragnar Auglend deltok, vedtok å undersøke hva som er problemet.

– Vi er blitt enige om at alle syke skal kalles inn til samtaler for å finne ut av dette, sier Ivar Sindre Hellene, leder i Politiets Fellesforbund Hordaland etter et møte i Arbeidsmiljøutvalget i går.

– Men sykefraværet skyldes ikke bare overtid, det kan også skyldes andre sider ved arbeidsmiljøet.

BT skrev i forrige uke flere artikler om misnøyen blant politifolk med mye overtid, ufrivillig beordringer samt 1600 tilfeller av vakter i mer enn 13 timer sammenhengende på tre måneder.

– Vi er blitt enige om å finne ut hva som ligger bak disse tallene, sier han.

17 politifolk ble syke da Lehmkuhlboden brant fredag. Jo Straube