Haukeland med Sudan-hjelp

Haukeland Univeristetssykehus skal hjelpe Sør-Sudan å bygge landets største sykehus.