Forlenget straff for drapsdømt

Tom Espen Jørgensen vant ikke fram i Høyesterett med sin anke over dommen for drapet på Rebecca Rist.