Rammes av manglende samarbeid

Trygderegler utelukker fengsel og fastlege fra samarbeid når innsatte skal ut. - Et kjempeproblem, sier fengselslegen i Bergen fengsel.