- Så gnister fra motoren

28 personer evakuert fra rullebanen på Flesland etter brann i et fly på rullebanen.