- Barnevernet kan forsterke konflikter

Når barnevernet griper inn i samværskonflikter, kan det ende med samværsnekt og enda større konflikter.