Verdensrekord i stapping?

Her ligger 29 melkekartonger tett i tett. Noen bedre?