Sjekker samtlige bygg i strandsonen<p/>

Bergen kommune har ansatt en egen strandsonejeger i jakten på ulovlig bygging.