Krever erstatning for Bybane-tap

Mens Bybanen bygges, forsvinner kundene. Nå går det lille firmaet Dekk-mester’n til søksmål mot kommunen.