- Religion er ikke gratis

Når Finn Jarle Sæle og Visjon Heaven vil «frelse verden fra Danmarks plass», står de på mange måter i en gammel misjonstradisjon.