Ber om ny HVPU-reform

Bergenspolitikerne vil be Stortinget vedta en ny reform for psykisk utviklingshemmede. I går fikk politikerne se solskinnshistoriene etter den forrige reformen.