– Fylkesmennenes tid er forbi

Venstre-politiker Harald Hove mener fylkesmennene snart blir så vingeklippet at embetet bør skifte navn.