Frikjend for valdtekt - må betale erstatning

Mannen vart frifunnen for valdtekt. Nå får kvinna som hevda ho vart valdteken 266.000 kroner i erstatning.