- Kaos kveler Bergen

Byens tidligere byrådsleder mener den desidert viktigste saken for Bergen er å få fart på Bybanen. - Dagens kaos gjør at byen kveles av trafikk.