Miljøgevinster av Ringvei Vest

I løpet av anleggsperioden for veianlegget Ringvei Vest har det dukket opp nye ideer som vil gi miljøgevinster. En idé er å lage ørretelv opp fra Dolvik.

  • Tor Leif Pedersen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 14 år gammel

— Opprinnelige planer gikk ut på å lage en kostbar og vanntett konstruksjon for en fotgjengerundergang ved krysset Ytrebygdsvegen - Kokstadvegen. Her skaper vann store problemer i flomperioder. Vi fikk innspill fra en marinbiolog som mente at sjøen i Dolvikbukten trenger å bli frisket opp av ferskvann.

Det er prosjektleder for Ringvei Vest, Ottar Midtkandal, som sier dette til Bergens Tidende. Han forteller videre:

— Dermed oppsto ideen om å lage en elv som gjør det mulig for sjøørret å svømme fra bukten opp mot det nye krysset i Dolvik. Forslaget falt i god jord hos fiskeforvalter Atle Kambestad ved fylkesmannens miljøvernavdeling, sier Midtkandal.

Kunstig kulp

— Planen går ut på å samle vann fra området ved Kokstad-krysset og føre det i et 500 meter langt rør til Dolvik. Det gjør at vi kan bygge en rimeligere fotgjengerundergang. Pengene vi sparer på denne løsningen, bruker vi på å bidra til finansiering av en grøft og et rør til Dolvik. Samlet vil det bli brukt en halv million kroner på denne løsningen. Kommunen vil delta i finansieringen, sier Midtkandal.

— Vannet fra Dolvikbekken vil bli lagt i en rørledning som vil strekke seg 140 meter ut langs fjordbunnen i Dolvik. Enden på røret vil ligge på 40 meters dybde. De to ferskvannskildene vil gi en oppfriskende miljøeffekt på sjøvannet i Dolviken, sier han.

Ringvei Vest i rute

Arbeidet med Ringvei Vest er i rute. For øyeblikket er det omfattende arbeid i Dolvikkrysset og på deler av Ytrebygdsveien.

— Tunnelene i to løp mellom Sandeide og Dolvik er i god gjenge, forteller Midtkandal.

— Fra Dolvik er tunneldriverne kommet 300 meter inn i det ene løpet og 390 i det andre. Fra Sandeide-siden er en avkjøringsrampe kommet 150 meter inn i fjellet, mens påkjøringsrampen er kommet 300 meter inn. I første byggetrinn skal det lages en 2500 meter lang tunnel i to løp mellom Dolvik og Sandeide. Det kreves at det sprenges til sammen 6800 meter tunnel. Pr. i dag er det sprengt ut 1200 meter.

Ulemper blir historie

I byggetrinn 2 skal det bygges tunnel i to løp fra Sandeide til Liavatnet med en lengde på 3900 meter. Tunnellengden mellom Dolvik og Liavatnet vil da bli 6,4 kilometer, sier Midtkandal.

Han forteller at overskytende steinmasse fra tunneldrivingen i første byggetrinn blir kjørt til Flesland flyplass. Der er Avinor i gang med å bygge ut flyparkeringsplassen.

— Anleggsarbeidet vi er i gang med, medfører unektelig en del ulemper for mange trafikanter og beboere. Men trøsten får være at det nye veianlegget som åpnes i 2010 vil gi en bedre hverdag både for beboere og trafikantene som bruker den gamle traseen, sier Midtkandal.

Publisert
BT anbefaler

Ellas liv ble bare tre dager langt. Kristine og Morten Vange mener KK sviktet.

Kristine og Morten Vange mener Kvinneklinikken sviktet da datteren ble født.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Kun én gang før har en pandemi tatt slutt. Men kan korona dø ut allerede neste år?

  2. Presenterer nye tiltak torsdag

  3. Olav Ervik tente over fire millionar: – Unge bør ikkje jobbe som meg

  4. Her var det plutselig «Bybanen forbudt»: – Farlig hærverk

  5. Sykepleier: – Hvis noen sier dugnad, så spyr jeg

  6. Dette er tiltakene som vurderes