Miljøgevinster av Ringvei Vest

I løpet av anleggsperioden for veianlegget Ringvei Vest har det dukket opp nye ideer som vil gi miljøgevinster. En idé er å lage ørretelv opp fra Dolvik.