- Tystad på grensen til korrupsjon

Korrupsjonsforsker Torstein Hjellum mener Tystads oppdrag for Clear Channel grenser til korrupsjon.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

— Ut fra FN-konvensjonen og norsk straffelovs nye bestemmelser om korrupsjon, synes det åpenbart at dette aspirerer til betegnelsen politisk korrupsjon, sier Hjellum til Bergens Tidende.

Bystyrepolitiker Tystad (Ap) ga råd til Clear Channel året etter at han gikk av som finansbyråd. For dette fikk han betalt 38.000 kroner ble det opplyst i retten.

— Aps gruppeleder har uttalt at partiet var informert om oppdraget og at Tystad ikke deltok i behandlingen av saken. Vil du likevel bruke så sterke ord?

— Hvor mye av dette er dokumentert med sikkerhet? Vi vet jo at ikke alt av beslutninger foregår i det åpne, svarer Hjellum og tilføyer:

— En ting er uansett klart, og det mener jeg er det viktigste: Han er en valgt politiker, og det er i kraft av den sosiale kapitalen han har opparbeidet seg som folkevalgt at han er interessant som konsulent.

At dette har skjedd uten åpenhet, bryter med den demokratiske forutsetningen at velgerne skal ha krav på å bli informert. Åpenheten er en ting, at han personlig profitterer på det, kan være så grovt at det kan aktualisere ordet bestikkelse.

Korrupsjonsbok

Hjellum som er førsteamanuensis ved UiBs Institutt for sammenliknende politikk kaller seg korrupsjonsforsker. Han har i år gitt ut boken «Politisk korrupsjon som demokratisk problem».

Hjellum definerer politisk korrupsjon som «misbruk av offentlig makt for privat eller politisk vinning, der misbruk blir forstått i forhold til en samfunnsmessig gitt standard».

Også i går var Tystads oppdrag for Clear Channel tema i retten. Direktør Jan Tore Endresen i Clear Channel fortalte at et landskapsarkitektfirma foreslo å be Tystad om assistanse.

— Kjente du Tystad fra før, spurte kommuneadvokat Helge Strand?

— Jeg traff ham en gang som byråd da vi var på Solstrand for å presentere ideen med byromsreklame, svarte Endresen.

Tystad forfattet tekstene i Clear Channels tilbud etter innspill fra selskapet.

- Veldig ren samvittighet

— Det må stå for Torstein Hjellums egen regning, sier Trond Tystad, når vi gjenforteller Hjellums kritikk.

Tystad sier han gikk ut av saken som politiker, da han gikk inn som konsulent for Clear Channel.

— Jeg avholdt meg fra enhver politisk samtale om dette, og var heller ikke med i den offentlige debatten. Så for mitt vedkommende mener jeg at jeg har gjort det jeg kan gjøre for ikke å drive politikk i sakens anledning. Jeg har, ut fra mitt beste skjønn, veldig ren samvittighet, sier han.

Tystad sier han utelukkende ga råd av typen «bør det være reklame på Bryggen» og «hvilken type busskur bør Clear Channel tilby».

— For meg var det helt greit å gi råd så lenge situasjonen var en konkurranse mellom to ulike selskaper. Det hadde det ikke vært når det ble en sak mellom Clear Channel og kommunen, sier Tystad.

To versjoner

Ellers kretser mye i retten rundt spørsmålet om hvorvidt byrådet tok prinsipiell stilling til byromsreklame før konkurransen ble utlyst.

Samferdselsdirektør Ove Foldnes oppfattet at prinsippavgjørelsen ble gjort av det forrige byrådet i oktober 2003.

— Da det nye byrådet hadde saken oppe høsten etter, handlet saken om hvorvidt avtalen også skulle omfatte bysykler og hvor mye reklame som skulle plasseres ut, forklarte Foldnes.

Tidligere byråd Anne Gine Hestetun ga en litt annen versjon:

— Vi så at en avtale med 15 års varighet skulle bestå i flere bystyreperioder. Anne-Grete Strøm-Erichsens byråd vurderte det slik at prinsippet måtte til bystyret før utlysningen, sa Hestetun.

Men det nye byrådet hadde ikke grunn til å tro annet enn at bystyreflertall støttet prinsippet om byreklame, la hun til.

Konkurransen ble utlyst i juli 2004, 16 måneder før bystyret fikk saken.

Publisert: