Vest Tank har fått inndrege alle løyve

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har mellombels trekt tilbake alle løyve dei har gitt Vest Tank for å drive anlegget i Gulen.