Boligpriser på stedet hvil

Flere års boligfest ble i fjor avløst av salgskollaps. Nå har boligmarkedet i Bergen stabilisert seg.