Ti år etter «Sleipner»

Helsedirektoratet har brukt nesten syv år på å utforme en veileder for psykososial beredskap ved transportulykker og katastrofer. Det er altfor lenge.