Satsar på Bergen og Jondal

Bergensprogrammet og Jondalstunnelen reiser med dei største pengane i fylkesvegplanen for Hordaland dei næraste fire åra.