Forebyggende arbeid og rehabilitering av rusmisbrukere: Et kommunalt ansvar