Utbruddet var en vekker

Giardia-utbruddet i Bergen var en vekker som for alvor fikk folk til å skjønne verdien av rent drikkevann.