BKK sår i distriktene

Med penger fra BKK har såkornfondet i Førde fått nok private investorer til at staten skyter inn 134 millioner.