12 personer fortsatt syke etter Giardia

12 personer, de fleste unge i alderen 25-35 år, er fortsatt sykmeldte etter Giardia-epidemien i Bergen for to og et halvt år siden.