Frå Berlin til Hereid

I eit gammalt gardshus ute på morenesletta ovanfor Eidfjord sentrum har ein tysk familie på fire slått seg ned.