... men kan sjå langt etter pengane

Helseminister Sylvia Brustad vil ikkje etterbetale pengar til helseregionar som har fått for lite.