Bergen Group anmeldes

Arbeidstilsynet anmelder verftskonsernet Bergen Group for grove brudd på arbeidsmiljøloven.