Klart for vindmølle i Øygarden

Norges vassdrags- og energidirektorat har sagt ja til å sette opp en 160 meter høy vindmølle på Ljøsøya.