• VIRKER: Sambruksfeltet har ført til bedre trafikkflyt og stagget trafikkveksten på Flysplassvegen, mener Statens Vegvesen. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN

Kompisfelt virker

Kompiskjørefeltet på Flyplassvegen har gitt resultater.