Vil ha sykmeldte ut av sengen

Professor Holger Ursin mener at leger for ofte sykmelder folk med muskel- og skjelettplager. De bør heller stå opp og gå på jobb.