Grønne Stjerner FK fosser videre

Grønne Stjerner 3 (2)- 2(0) Skansemyren7.divisjon avd. 05