Kollisjon på Minde

Seks personer var innblandet i en kollisjon i krysset mellom Inndalsveien og Svaneviksveien.