Vil flytte narkotikamiljøet hit

Byrådet vil flytte narkomane bort fra Nygårdsparken og til et «mer avskjermet» sted. Området rundt Florida skal være det heteste alternativet.