Nei til bollerabatt

Politifolk har fått rabatt for at de skal stikke innom kiosken oftere.