Vil ruste opp sykehus i Bergen for seks mrd.

Sykehusene Haukeland og Sandviken rustes opp for nesten seks milliarder kroner innen ti år om styret i Helse Vest får viljen sin.