• FOTO: LONE MØGSTER

Her går det galt

Tankbilen står halvveis om bord i fergen, halvveis på fergeleiet. Hvordan i alle dager har dette gått til?