Trafikkulykke i Meland igjen

I dag smalt to biler sammen i Fossekrysset i Meland. På strekningen Fossekrysset - Litlebergen det har det de siste årene vært minst fem ulykker.