- Det er ingen sløsekultur hos oss

Helse Førde-sjef Jon Bolstad tok sjølvkritikk på møbelkjøp og personalpolitikk. Og styret svarte med tilgjeving.