Bygger miljø for barn og unge

En stor deig blir til mange små boller. Med iver triller barna ut bolle etter bolle. De har en annerledes vinterferie takket være Frelsesarmeen.