Sukrer pillen for sykehuspasientene

Sykehusapotek er ikke helt som andre apotek.