Klart for sambruksfelt

Flertallet av partiene går inn for en prøveordning med sambruksfelt i dagens kollektivfelt mellom Birkelandskrysset og Rådal på Flyplassvegen.