Ulovlig forslag om arbeidsplikt

Byrådet har vedtatt å kunne pålegge sosialklienter offentlig arbeid. - Politikerne kan aldri instruere sosialtjenesten på denne måten, sier jussekspert.