Statskirken kan miste 100.000 medlemmer

Kultur- og kirkeminister Trond Giske er forberedt på masseutmeldelser.