Asylmottak mot kommunens vilje

Lokalpolitikarane seier bastant nei. Men Utlendingsdirektoratet (UDI) forhandlar vidare om å få lagt eit asylmottak til Jølster.