• FOTO: Tormod E. Eitrheim

– Høyhastighetstog gir liten miljøgevinst

Høyhastighetstog er ulønnsomt og gir liten klimagevinst, konkluderer ekspertgruppe.