Truet sosialkontor

Væpnet politi pågrep en mann som ringte inn trusler mot et sosialkontor.