Vann bestefars stipend

Squashtalentet Karoline Hegbom er tildelt eit av tre idrettsstipend av Edvard B. Hegboms Minnefond på Voss.