Helsefarlig fisk i Byfjorden

Nye analyser viser høye nivåer av miljøgifter i fisk i Byfjorden.