Ukjent ungeflokk på Haukås

Bildet viser fem barn fotografert på Stien under Haukås på 1950-tallet. Er du eller en av dine nærmeste med på bildet?